FRAKCJA SP Z O.O. USŁUGI SPRZĘTEM REKULTYWACJA KRUSZYWA

Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska

USŁUGI SPRZĘTEM

Oferujemy usługi różnym sprzętem ciężkim. Od małych ładowarek po duże koparki gąsienicowe

KRUSZYWA

Różne rodzaje kruszyw, piasek, pospółka i kruszywa.

REKULTYWACJA TERENÓW

Oferujemy nową technologię przywrócenia wartości użytkowej i przyrodniczej terenom zdegradowanym opartą na specjalistycznym sprzęcie przy wykorzystaniu narzędzi geoinformatycznych.

OFERTA KRUSZYW

Oczekiwanie na nadanie koncesji.

PIASEK SIANY

Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych.

Norma zharmonizowania: PN-EN 12620+A1:2010

POSPÓŁKA 0/63

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Norma zharmonizowania: PN-EN 13242+A1:2010

POSPÓŁKA 0/31,5

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Norma zharmonizowania: PN-EN 13242+A1:2010

PIASEK kat II

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Norma zharmonizowania: PN-EN 13242+A1:2010

KRUSZYWA 2/8

Kruszywa do betonu. Materiał znajdujący zastosowanie dla budownictwa ogólnego, budowli inżynierskich lądowych i wodnych oraz wszelkich robót budowlanych.

Norma zharmonizowania: PN-EN 12620+A1:2010

KRUSZYWA 8/16 – PIASEK PŁUKANY

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Norma zharmonizowania: PN-EN 13242+A1:2010