Przesiewacz

PRZESIEWACZ

Dzięki specjalnym gwiazdkom zamontowanym na ruchomych wałach, które zachodzą na siebie, możemy przesiewać zróżnicowany materiał. Przede wszystkim chodzi o ziemię budowlaną, odpadów czy też gruzu. Wystarczy odpowiednio wyregulować rozstaw gwiazdek przesiewacza.