Koparko Ładowarki

Koparko-ładowarka

Terex-Fermec 860 SX  bardzo zwinna z napędem 4×4 ważąca 8T koparko-ładowarka. Wyposażona w trzy łyżki 40/60/150cm oraz młot hydrauliczny.

Koparko-ładowarka (koparka-ładowarka)– maszyna do robót ziemnych spełniająca zarówno funkcję koparki, jak i ładowarki. Koparko-ładowarki są zwykle oparte na konstrukcji traktora o napędzie kołowym, rzadziej gąsienicowym.

Koparko-ładowarka jest jedną z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych. Służy m.in. do: przygotowania terenów budowy chodników i dróg dla rowerów, prac porządkowych, wykonywania wykopów melioracyjnych czy prac komunalnych. Maszyna ta znajduje również szerokie zastosowanie w gospodarstwach rolnych.

Read more

Walce

WALCE

STA VV1400D

14Tonowy walec gładki.

 

Walec – maszyna lub część maszyny służąca do walcowania (np. część walcarki) lub zagęszczania (np. walec budowlany). Walec budowlany to maszyna do zagęszczania gruntów w robotach ziemnych lub zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg, poprzez nacisk sztywnych lub podatnych kół-wałów podczas jazdy.

ze względu na oddziaływanie na podłoże

  • walce statyczne – oddziałują własną masą, na niewielką głębokość. Używane są najczęściej do prac końcowych w robotach drogowych, dogęszczania górnych warstw nasypów, zagęszczania podsypek pod fundamenty.
  • walce wibracyjne – jednoczesne oddziaływanie statyczne i dynamiczne, odpowiedni układ wirujących mas zapewnia drgania o częstości do 50Hz. Ich głębokość oddziaływania sięga 2m.
  • ze względu na sprężystość wałów
    • walce stalowe
    • gładkie
  • walce specjalne – do zagęszczania skarp, rowów, wysypisk odpadów

Dodatkowo w walcach jako osprzęt wspomagający stosuje się czasem lemiesz. W starszych rozwiązaniach stosowano zrywaki.

Read more

Osprzęt

OSPRZĘT

Osprzęt maszyny część maszyny zakończona narzędziem, która może być wymieniana na inną część w celu zwiększenia zakresu zastosowania maszyny w tym przypadku jest to Zamiatarka. Jest urządzeniem pozwalającym na znaczne przyspieszenie wykonywania prac porządkowych. Znajduje zastosowanie na utwardzonych powierzchniach, takich jak kostka brukowa, asfalt.

Read more

Traktory

USŁUGI TRAKTORAMI
W zakresie realizowanych zleceń bardzo często potrzebne są traktory. Dlatego właśnie dysponujemy dwoma traktorami marki CLASS.

 

Read more