Koparki

 

KOPARKI
Komatsu PC290-NLC-11 mocna, wydajna ważąca 31T koparka o pojemności łyżki 2,02m3 . Wykorzystywana między innymi do rekultywacji terenu, pracująca również z łyżkami kruszącą oraz przesiewająca firmy HARTL. Dodatkowo koparka wyposażona została w system geoinformatyczny „Leica”.

Koparka jednonaczyniowa – typ koparki wyposażony w jedno naczynie urabiające, pracująca w cyklu przerywanym, tzn. pomiędzy kolejnymi etapami pracy naczynia urabiającego występują etapy pomocnicze, takie jak przeniesienie naczynia z urobkiem, jego opróżnienie i powrót do pozycji pracy. Jest to grupa koparek najpowszechniej znanych i stosowanych. Znajdują powszechne zastosowanie przy pracach ziemnych budowlanych i transportowych. Rzadko, a dotyczy to głównie dużych maszyn, są stosowane w górnictwie odkrywkowym.

Koparki jednonaczyniowe przy zastosowaniu wymiennego osprzętu są wykorzystywane do innych niż kopanie prac pomocniczych, m.in.:

 • podnoszenia ładunków (wtedy wyposaża się ją w osprzęt dźwigowy)
 • jako ładowarka(osprzęt ładowarkowy)
 • jako kafar(osprzęt kafarowy)
 • inne (widły, nożyce, młot hydrauliczny, świder, czy zrywak)
Read more

Koparko Ładowarki

Koparko-ładowarka

Terex-Fermec 860 SX  bardzo zwinna z napędem 4×4 ważąca 8T koparko-ładowarka. Wyposażona w trzy łyżki 40/60/150cm oraz młot hydrauliczny.

Koparko-ładowarka (koparka-ładowarka)– maszyna do robót ziemnych spełniająca zarówno funkcję koparki, jak i ładowarki. Koparko-ładowarki są zwykle oparte na konstrukcji traktora o napędzie kołowym, rzadziej gąsienicowym.

Koparko-ładowarka jest jedną z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych. Służy m.in. do: przygotowania terenów budowy chodników i dróg dla rowerów, prac porządkowych, wykonywania wykopów melioracyjnych czy prac komunalnych. Maszyna ta znajduje również szerokie zastosowanie w gospodarstwach rolnych.

Read more

Ładowarki

Ładowarka kołowa Liebherr 564
Ładowarka łyżkowa – maszyna do robót ziemnych przeznaczona do załadunku i transportu urobku na bliskie odległości przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu w formie łyżki. Od koparki łyżkowej odróżnia ją przede wszystkim to, że napełnianie łyżki realizowane jest w niej za pomocą mechanizmu jazdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini ładowarka Bobcat

 

Bobcat T770 zwinna, szybka ładowarka gąsienicowa idealnie nadająca się do miejsc gdzie praca wymaga rozwiązań w oparci o mało kubaturowe maszyny. Idealne połączenie wagi maszyny 4,6T do wysokości załadunku 3,3m. Ładowarka pracuje z równiarką sterowaną laserowo oraz dzięki funkcji High Flow mulczerem leśnym(karczownica).

Read more

Spycharki

Spycharka Komatsu D85EX-18

Komatsu D85EX-18 Bardzo mocna ważąca 30T spycharka. To jedna z najpopularniejszych i najważniejszych maszyn wykorzystywanych do robót ziemnych i budowlanych. Służy do odspajania gruntu od podłoża zarówno lemieszem jak i trzyzębnym zrywaniem. Maszyna wyposażona w system geoinformatyczny „Leica”.

HANOMAG D600  17 Tonowa  mocna spycharka idealna na prace gdzie materiał nie jest utwardzony, dzięki stosunkowo niskiej masie do mocy oraz szerokim gąsienicom idealnie nadaje się na tereny podmokłe, stawy, rumowiska.

 

Spycharka, potocznie spychacz, to jedna z najpopularniejszych i najważniejszych maszyn wykorzystywanych do robót ziemnych i budowlanych. Służy do odspajania gruntu od podłoża lemieszem.

 

Read more

Walce

WALCE

STA VV1400D

14Tonowy walec gładki.

 

Walec – maszyna lub część maszyny służąca do walcowania (np. część walcarki) lub zagęszczania (np. walec budowlany). Walec budowlany to maszyna do zagęszczania gruntów w robotach ziemnych lub zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg, poprzez nacisk sztywnych lub podatnych kół-wałów podczas jazdy.

ze względu na oddziaływanie na podłoże

 • walce statyczne – oddziałują własną masą, na niewielką głębokość. Używane są najczęściej do prac końcowych w robotach drogowych, dogęszczania górnych warstw nasypów, zagęszczania podsypek pod fundamenty.
 • walce wibracyjne – jednoczesne oddziaływanie statyczne i dynamiczne, odpowiedni układ wirujących mas zapewnia drgania o częstości do 50Hz. Ich głębokość oddziaływania sięga 2m.
 • ze względu na sprężystość wałów
  • walce stalowe
  • gładkie
 • walce specjalne – do zagęszczania skarp, rowów, wysypisk odpadów

Dodatkowo w walcach jako osprzęt wspomagający stosuje się czasem lemiesz. W starszych rozwiązaniach stosowano zrywaki.

Read more

Osprzęt

OSPRZĘT

Osprzęt maszyny część maszyny zakończona narzędziem, która może być wymieniana na inną część w celu zwiększenia zakresu zastosowania maszyny w tym przypadku jest to Zamiatarka. Jest urządzeniem pozwalającym na znaczne przyspieszenie wykonywania prac porządkowych. Znajduje zastosowanie na utwardzonych powierzchniach, takich jak kostka brukowa, asfalt.

Read more