KRUSZYWA

PIASEK SIANY

Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych.

Norma zharmonizowania: PN-EN 12620+A1:2010

Deklaracja właściwości
PIASEK KOPANY

Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych.

Norma zharmonizowania: PN-EN 12620+A1:2010

Deklaracja właściwości
POSPÓŁKA 0/63

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Norma zharmonizowania: PN-EN 13242+A1:2010

Deklaracja właściwości
POSPÓŁKA 0/31,5

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Norma zharmonizowania: PN-EN 13242+A1:2010

Deklaracja właściwości
KRUSZYWA 2/8 – ŻWIR

Kruszywa do betonu. Materiał znajdujący zastosowanie dla budownictwa ogólnego, budowli inżynierskich lądowych i wodnych oraz wszelkich robót budowlanych.

Norma zharmonizowania: PN-EN 12620+A1:2010

Deklaracja właściwości
KRUSZYWA 8/16 – PIASEK PŁUKANY

Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Norma zharmonizowania: PN-EN 13242+A1:2010

Deklaracja właściwości