Koparko Ładowarki

Koparko-ładowarka

Terex-Fermec 860 SX  bardzo zwinna z napędem 4×4 ważąca 8T koparko-ładowarka. Wyposażona w trzy łyżki 40/60/150cm oraz młot hydrauliczny.

Koparko-ładowarka (koparka-ładowarka)– maszyna do robót ziemnych spełniająca zarówno funkcję koparki, jak i ładowarki. Koparko-ładowarki są zwykle oparte na konstrukcji traktora o napędzie kołowym, rzadziej gąsienicowym.

Koparko-ładowarka jest jedną z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych. Służy m.in. do: przygotowania terenów budowy chodników i dróg dla rowerów, prac porządkowych, wykonywania wykopów melioracyjnych czy prac komunalnych. Maszyna ta znajduje również szerokie zastosowanie w gospodarstwach rolnych.