Osprzęt

OSPRZĘT

Osprzęt maszyny część maszyny zakończona narzędziem, która może być wymieniana na inną część w celu zwiększenia zakresu zastosowania maszyny w tym przypadku jest to Zamiatarka. Jest urządzeniem pozwalającym na znaczne przyspieszenie wykonywania prac porządkowych. Znajduje zastosowanie na utwardzonych powierzchniach, takich jak kostka brukowa, asfalt.