Walce

WALCE

STA VV1400D

14Tonowy walec gładki.

 

Walec – maszyna lub część maszyny służąca do walcowania (np. część walcarki) lub zagęszczania (np. walec budowlany). Walec budowlany to maszyna do zagęszczania gruntów w robotach ziemnych lub zagęszczania mas nawierzchniowych przy budowie dróg, poprzez nacisk sztywnych lub podatnych kół-wałów podczas jazdy.

ze względu na oddziaływanie na podłoże

  • walce statyczne – oddziałują własną masą, na niewielką głębokość. Używane są najczęściej do prac końcowych w robotach drogowych, dogęszczania górnych warstw nasypów, zagęszczania podsypek pod fundamenty.
  • walce wibracyjne – jednoczesne oddziaływanie statyczne i dynamiczne, odpowiedni układ wirujących mas zapewnia drgania o częstości do 50Hz. Ich głębokość oddziaływania sięga 2m.
  • ze względu na sprężystość wałów
    • walce stalowe
    • gładkie
  • walce specjalne – do zagęszczania skarp, rowów, wysypisk odpadów

Dodatkowo w walcach jako osprzęt wspomagający stosuje się czasem lemiesz. W starszych rozwiązaniach stosowano zrywaki.